logo

let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

[email protected]
[email protected]

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Eyüpsultan

1984-1988 YILLARI ARASINDA YÜRÜTÜLEN PLANLAMA VE İMAR UYGULAMA ÇALIŞMALARI

EYÜP SULTAN ’DA UZMANLAŞMIŞ SANAT DALLARINDAN ÇÖMLEKÇİLİK VE OYUNCAKÇILIK Çömlekçilik Çömlekçilik, Eyüp’de tarihsel süreç içinde uzmanlaşmış en önemli ve tarihî en eski dönemlere dayanan bir sanat dalıdır. Bizans döneminde Haliç’den elde edilen çamurla kiremit ve tuğla imalatı yapıldığı bilinmektedir. Haliç’in bu çamuru Osmanlılar döneminde de tuğla ve çömlek imalinde kullanılmıştır. Çömlekçiliğin Eyüp’te gelişmesi, adına bir […]

 • sanatkar
  sanatkar
 • 19 Mart 2021

1984-1988 YILLARI ARASINDA YÜRÜTÜLEN PLANLAMA VE İMAR UYGULAMA ÇALIŞMALARI

(III) İSTANBUL’UN GEÇMİŞTEN GELECEĞE BİR DÜNYA KENTİ OLMA ÖZELLİĞİ VE EYÜP SULTAN İstanbul, kuruluşundan bu güne kadar yaklaşık 2600 yıllık tarihsel süreç içinde; politik, ekonomik, kültürel ilişkileri, fiziksel yapısı ve boyutları ile dünyayı etkilemiş bir kenttir. Tarihsel koşulların değişkenliği içinde zaman zaman en etkin dönemlerini yaşamış, hinterlandı genişlemiş; zaman zaman kısmen etkinliği azalmış, hinterlandı küçülmüş; […]

 • sanatkar
  sanatkar
 • 19 Mart 2021

1984-1988 YILLARI ARASINDA YÜRÜTÜLEN PLANLAMA VE İMAR UYGULAMA ÇALIŞMALARI

(II) EYÜP SULTAN YÖRESİ’NİN TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDEKİ SOSYAL YAPI ÖZELLİKLERİ Evliya Çelebi; Eyüp’ü: ” … Eyüp şehrinin suyu, havası güzel, kadın ve erkeklerinin güzelliği medhedilir. Âyân ve eşrafı çoktur. Halkının çoğunu bilginler meydana getirir. Eyüp şehrinin has ekmeği, kaymağı, yoğurdu, şeftalisi ve kayısısı meşhurdur. Eyüp avlusundaki çınar ağaçlarına yuva yapan balıkçıl kuşları her sene başlarından […]

 • sanatkar
  sanatkar
 • 19 Mart 2021

1984-1988 YILLARI ARASINDA YÜRÜTÜLEN PLANLAMA VE İMAR UYGULAMA ÇALIŞMALARI

FAHRÜNNİSA ENSARİ KARA Eyüp Sultan Sempozyumlarının ilkine verdiğim bildiriye bir anım ile başlamıştım.. Burada bu konuşmama da aynı anı ile başlamak istiyorum.. 1984’lerde Eyüp İlçe Belediyesi’nde kurulan Planlama Müdürlüğü’nde görev aldığım dönemde, Müdürlüğü’müz tarafından, çalışmanın başlangıcında, daha yola çıkmadan önce, tecrübelerinden yararlanmak üzere; Eyüp üzerine değerli çalışmaları ve hizmetleri bulunan akademisyen, düşünce adamı, tarihçiler, sanatçılar, […]

 • sanatkar
  sanatkar
 • 18 Mart 2021

KORUMA PLANI BULUNAN KENTSEL SİT DOKULARINDAKİ FİZİKÎ MEKÂN DEĞİŞİMİ-EYÜP ÖRNEĞİ

TEZ KAPSAMINDA KARŞILAŞTIRMALARDA “MEVCUT DOKU” Tez kapsamındaki karşılaştırmalarda kullanılmak üzere mevcut dokuyu temsilen halihazır harita kullanılmıştır. Halihazır altlığı üzerinde alanın mevcut doğal ve yapay çevrelerine ilişkin çeşitli analizler yapılarak alan özellikleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Şekil 21: Halihazır harita Şekil 21: Doğal yapı analizlerinden bazıları Şekil 22: Yapay Çevre analizlerinden örnekler, arazi kullanımı, kat adetleri, yapım cinsi, […]

 • sanatkar
  sanatkar
 • 18 Mart 2021

KORUMA PLANI BULUNAN KENTSEL SİT DOKULARINDAKİ FİZİKÎ MEKÂN DEĞİŞİMİ-EYÜP ÖRNEĞİ

BAHRİ MURAT SEVİNDİK Tez başlığından hareketle öncelikle başlık kavramlarının günümüz mevzuatındaki tanımlarına bakılması mümkün olup, “Koruma Planı” “Koruma Amaçlı İmar Planı” anlamında kullanılmış olup, ilgili olduğu “Kentsel Sit” ile ilgili yönetmelikte özetle; “Koruma amaçlı imar planı: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (2863 sayılı kanun) uyarınca belirlenen sit alanlarında, …, kültür ve tabiat varlıklarının ….korunması […]

 • sanatkar
  sanatkar
 • 18 Mart 2021

EYÜP KENTSEL SİT ALANININ İNANÇ TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞİM DOKUSUNUN KORUNMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

EYÜPSULTAN KENTSEL SİT ALANININ SORUNLARI VE TEHDİTLERİ 1 .SOSYAL VE EKONOMİK SORUNLAR Eyüp kentsel sit alanında bir çok tarihi ve kültürel yapı çok mülkiyetli olması, bakımsızlık, terk, kötü kullanım, tahribat, yangın ve yanlış restorasyonlar sonucu zarar görmüş hatta yok olmuştur. Sosyal yaşamın farklılaşması ile birçok tarihi eser terk edilerek veya çeşitli eklerle büyütülmeye yada çok […]

 • sanatkar
  sanatkar
 • 17 Mart 2021

EYÜP KENTSEL SİT ALANININ İNANÇ TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞİM DOKUSUNUN KORUNMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ALANDAKİ DEĞERLERİN VE POTANSİYELLERİN BELİRLENMESİ 1 .SOMUT OLMAYAN DEĞERLER “Somut Olmayan Kültürel Miras” terimi, sözlü gelenek ve anlatımlar; geleneksel müzik, tiyatro ve dans gibi gösteri sanatları; toplumsal tören, adet ve kutlamalar şenlikler; doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar ve geleneksel zanaatların oluşturduğu kültürel miras olarak tanımlanmaktadır. Teknolojik gelişmeler, kültür değişmeleri ve küreselleşen dünyanın bir […]

 • sanatkar
  sanatkar
 • 17 Mart 2021

EYÜP KENTSEL SİT ALANININ İNANÇ TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞİM DOKUSUNUN KORUNMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

AYŞE ZENGİN Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalında 2007-2010 tarihleri arasında Prof.Dr. İlgi Yüce Aşkun Danışmanlığında hazırlamış olduğum “Eyüp Kentsel Sit Alanının İnanç Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi Ve Yerleşim Dokusunun Korunması Üzerine Bir Araştırma” başlıklı Restorasyon Yüksek Lisans Tezimde; doğal ve kültürel mirasın bir parçası olan anıtsal yapıları, geleneksel konutları, […]

 • sanatkar
  sanatkar
 • 17 Mart 2021

İSTANBUL SELÂTİN CAMİLERİNİN KUŞAK YAZILARI*

FATİH ÖZKAFA** 1. GİRİŞ Tarih boyunca en hacimli ve gösterişli camiler genellikle halifelerin veya sultanların yaptırdıkları camiler olmuştur. “Selâtin camileri” olarak nitelendirilen bu önemli yapılar, genellikle başkentlerde inşa edilmiştir. Birçoğu, Türk-İslâm mimarlık tarihinin şaheseri sayılan bu eserlerin yapımı için, en iyi mimarların, en tecrübeli ustaların ve en maharetli sanatkârların istihdamı hususuna özen gösterilmiştir. Devletin ve […]

 • sanatkar
  sanatkar
 • 16 Mart 2021