EYÜP EDEBİYAT DERGİSİ

Bu defa pusulamızı Edebiyat belirledi. Bir meselenin farkında olarak 2022/ Eylül ayı içerisinde bir sonbahar günü Eyüpsultan Araştırma Merkezi bünyesinde Eyüp Edebiyat Okulu projesini Zal Mahmut Paşa Külliyesinde hayata geçirdik. Dört farklı türde atölye açtık; Şiir, Deneme, Hikâye ve Roman. Sekiz aylık bu serencam içerisinde kâinatın özünü yani okumak eylemini dil bağlamında yazmayla birleştirdik. Bu bir gelişigüzel okur-yazarlığın öğrenilmesi değildi. Okumanın ve yazmanın harmanlandığı bir eğitim müfredatı hazırladık. Buradaki her değerli şeyi kurumsallaşmış ve kavramsallaşmış bir metod ile çalıştık ve görüyoruz ki tüm bunların arkasında yoğun bir emek ve bir süreç var dolayısıyla zaman var. Edebi metinleri tanıma, alfabesini öğrenme ve onları değerli kılma derslerde üzerinde durulan başlıca konulardı. Bir takım eylemlerin toplamı olarak da E dergisi ortaya çıktı. Dünyayı bütün duyularımızla kavramaya, yorumlamaya ve eleştirmeye çalıştık. Biz bu kavrama işlemini bir değer ve anlam yükleme olarak görüyoruz. Fikir ve değer üreten atölyelerimiz nihayete ermiş bulundu böylelikle. Bu sayede bu Edebiyat eğitimini yaşadığı medeniyetin ve toprakların içinde bir hedef olarak belirledik. Bir hedefimiz, derdimiz vardı ve aynı zamanda yaşadığımız kültüre ait sıkıntılara cevap bulmak için bu dergiyi çıkardık. Önce anlamayı, anlamlandırmayı, değer almayı ve değer vermeyi sonra yorumlanmasını sağladık. Niye okuyacağını, neden okuyacağını, nereye varacağını ve nasıl yazacağını bilmek üzere bir ön hazırlık bir altyapı oluşturduk.

Sekiz aylık bu serüvenimiz süresince Edebiyat Okulu hocalarımız Tuba Kaplan, Dürdane İsra Çınar, Erhan Genç ve Osman Koca hem atölyeleri sürdürerek hem de bu dergiyi talebeleriyle çıkararak cesaret gerektiren, alkışlanacak bir harekette bulunmuş oldular. Yine atölyemize ve dergimize değer üreten ve değer katan Handan Acar Yıldız, Funda Özsoy E., İlhan Kurt ve Hüseyin Atlansoy’a şükranlarımızı sunuyoruz.

Bizlere, kültür-sanat camiasına ve genç edebiyatseverlere desteğini esirgemeyen, özellik 15. Eyüpsultan Sempozyumu ve Eyüp Gravürleri gibi çok nitelikli yayınlara omuz veren değerli Belediye Başkanı Deniz Köken’e Kültür, Sanat ve Edebiyat camisası adına şükranlarımızı arz ediyoruz.

Elbette teşekkürlerin en büyüğü, atölye derslerine sebat edip katılım gösteren, didaktik ve klasik eğitim anlayışından öte okuma ve yazma eylemini bir mesele olarak gören, Firdevsî’nin Şehnâme’yi yazdıktan sonra söylediği “Bir kitapla bir milleti dirilttim” düsturu ile hareket edip adeta Eyüp Edebiyat Okulu eğitimi sonrası bizlere de ilham olan sevgili öğrencilerimize…

İyi Okumalar dileriz…

Eyüp Edebiyat Dergisi PDF’sine ulaşmak için görsele tıklayınız.