logo

let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

[email protected]
[email protected]

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

EYÜP SULTAN TÜRBESİ’NDEKİ ESERLER

SULTAN V. MEHMED REŞAD TÜRBESI

Türbe 1913-14 yıllarında Sultan V. Mehmed’in sağlığında yapılmıştır. Mimar Kemaleddin’in eseridir. Neo klasik üslupta yapılmıştır. En son yapılmış padişah türbesidir. Türbe içindeki süslemeler ile Klasik devir türbelerine çok benzemektedir. Türbe sekizgen planlıdır. Türbeye girince pencere üstlerine kadar bütün cepheler Kütahya çini panolarıyla süslüdür. Bu çinilerle türbe adeta bir çiçek bahçesi görünümündedir. Pencere üstünde bir ayet kuşağı yer almıştır. Bu ayet kuşağında Besmele ve Fecr suresinden ayetler yazılıdır. Çiniler Kütahyalı Hafız Emin Efendiye aittir. Türbe kubbesinde ve duvarlardaki kalem işleri altın ve gümüşün bol kullanıldığı çok renkli bir süslemeye sahiptir. Üst pencerelerdeki vitraylar da çok güzeldir. Bu türbenin 1,50 m.’lik bir platform üzerinde yer almış olması, ana giriş kapısının sağ ve sol tarafında türbedar hücrelerinin bulunması, pencerelerin duvar kalınlıklarının bir metre olması, türbede sadece üç tane sanduka bulunması, Bu türbedeki beş pencere içinin ve iki türbedar odasının vitrine dönüştürülerek bir müze gibi eser sergilenecek hale getirilmesi fikri bize cazip gelmiştir. Ve Eyüp Sultan Türbesinin seçme eserlerinin burada sergilenmesi için önerilerde bulunduk. Sultan Mehmed Reşad’ın sandukasının üzeri Ravza-ı Mutahhara kapı perdesi örtülü olup sandukanın etrafı da Çok güzel metal döküm ve üzerlerinde Esma-Ül Hüsna’ların yazılı olduğu bir eserdir. Sadece bu eser bile görülmeğe değer görkemli bir eserdir. Türbede eserlerin çeşitli şekilde sergilenebilmeleri için önerilerde bulunduk. Vitrin içinde sergileme yapılmasını önerdik. Sonuç olarak ; Zaten kendisi çok güzel bir müze sayılabilecek türbenin içinde envanterli küçük ebattaki eserlerin de sergilenmesiyle mükemmel bir müze kurulabilir. Türbenin geniş bahçesiyle her türlü kültürel sergiler açılmasına müsait olması da tezimize destek veren önemli bir husustur. Dileğimiz eserlerimizin müze depoları yerine türbelerde ziyaretçilerle buluşabilmesidir. 

Resim 17: Eyüp Sultan Türbesindeki eşyalardan en önemlilerden birisi 219 no’lu envantere kayıtlı bu bayrak (veya sancak)tır. İpek üzerine on iki kollu yıldız içine” oniki imam”ın ismi işlenmiştir. 

Resim 18: Kadem-i Şerif Kitabesi; 148 no’lu envantere kayıtlı bu eser dival işi tekniği ile altın sırma ile işlenmiştir. Osmanlı devrinde Kadem-i Saadet dolabını örtmekte idi. 

Resim 19: Kadem-i Şerif Kitabesi; 148 no’lu envantere kayıtlı bu eser dival işi tekniği ile altın sırma ile işlenmiştir. Osmanlı devrinde Kadem-i Saadet dolabını örtmekte idi. 

Resim 20: İşlemeli Seccade; 235 no’lu envantere kayıtlı bu eseri türbeye Ayşe Nezihe isimli bir hanım vakfetmiştir. Altın simle işlenmiş Barok desenli bir eserdir. 

Resim 21: Eser geç dönem Kütahya işidir. “Ayinedir bu alem her şey Hak ile kaim, Mirat-ı Muhammed’den Allah görünür daim” yazısı sülüs yazıyla yazılmıştır. 

Resim 22: Sultan Reşad’ın Sandukasının ön kısmından bir görünüm 

Resim 23: Sultan Mehmed Reşad Türbesi