Eyüpsultan Araştırma Merkezi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 

Eyüpsultan Belediyesi Eyüpsultan Araştırma Merkezi arşiv ve dokümanlarından istifade eden  kullanıcılar, işbu gizlilik sözleşmesinin imzalanması hususunda anlaşmaya varmışlardır.  

  1. Gizli Bilginin Tanımı:  

Kullanıcılardan birinin Eyüpsultan Belediyesi bünyesinde hizmete sunulan Eyüpsultan Araştırma  Merkezi arşiv ve kütüphanesi envanterindeki her türlü dokümanın kullanım hakkını saklı tutar.  Yapılacak tüm çalışmalar kapsamında kullanıcılara verilen belgelerin telif hakkı bulunmaktadır ve  bilgiler gizli bilgi olarak kabul edilir.  

  1. Gizli Bilginin Diğer Tarafça Korunması  

Kullanıcıların istifadesine sunulan bilhassa fotoğraf arşivinde fotoğraflamayı yapan şahsın  belirtilmesi ve sadece protokolde belirtilen çalışmada kaynakça gösterilerek kullanımı  mümkündür. 

Ayrıca Eyüpsultan meydanı ve yakın çevresine dair yapılan Fikir Projeleri ve Kurumsal  Kimlik Çalışmalarının tüm telif hakları Eyüpsultan Belediyesine aittir. Bu çalışmalar başka  bir fikir ve uygulama projesinde kullanılamaz. Yalnız kaynakça belirtilerek bilgi amaçlı  kullanılabilir. 

  1. Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler  
  2. Kamuya mal olmuş bilgiler,  
  3. Erişime açık diğer araştırma merkezlerinden temin edilen bilgiler 
  4. Münhasır Hak Sahipliği  

Araştırmacı yaptığı çalışmada referans olarak Eyüpsultan Araştırma Merkezi’ni belirterek  çalışmanın bir nüshasını Eyüpsultan Araştırma Merkezi arşivinde bulundurulmak üzere  teslim edeceğini taahhüt etmektedir ve Eyüpsultan Araştırma Merkezi münhasıran hak  sahibidirler. 

  1. Alınması Gereken Önlemler  

Kullanıcılardan biri Eyüpsultan Araştırma Merkezi’ne ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı  biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu  bildirmekle yükümlüdür.  

Gizli bilgiler sözleşmeye aykırı olarak açıklandığı takdirde Eyüpsultan Araştırma Merkezi, bu  bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları kullanıcıya ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara  başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderilmesini diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir. 

  1. Gizli Bilgilerin Açıklanabilmesi  

Araştırmacılardan hiçbiri, Eyüpsultan Araştırma Merkezi’nin yazılı izni olmaksızın Fikri ve  Sınai Haklar Mülkiyetince arşivlik dokümanları ve bilgileri 3. kişilere aktaramaz herhangi bir  şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla  açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.  

  1. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme  

Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda  İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulanır.  

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ  

EYSAM