Eyüpsultan Araştırma Merkezi

EYSAM
KURUMSAL İLETİŞİM POLİTİKASI

Eyüpsultan Araştırma Merkezi iletişim politikası, birim içerisinde yer alan tüm bölümlerin (Arşiv-Araştırma-Kütüphane-Şehir ve Medeniyet Okulu) her türlü bilgi paylaşımının, kullanılacak ileti/mesaj biçiminin, birime katacağı değerler gözetilerek teknik ve yöntemler açısından yönetilmesini sağlar.

 

Araştırma merkezimiz tüm bağlayıcı unsurları ve birlikte çalıştığı ortak kurumlarıyla birlikte etkin bir iletişim kurmayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda stratejik iletişimini ve süreçlerini yönetmeyi gözetir.

 

Eyüpsultan Araştırma Merkezi kurumsal iletişim araçlarını geçerli kılmak için aşağıda belirtilen politikaları benimser:

 

 1. Müdürlük yönetmeliğine bağlı kalarak planlanan bütçe çerçevesinde amacına uygun projeler geliştirir, birimin imajını arttırır
 2. Birim ile ilgili yerel/ulusal medya metin/görsellerini hazırlar, ilgili çalışmaları destekler, basın ile ilişkileri ilerletir
 3. Medyanın kitle iletişim araçlarını etkin olarak kullanır,
 4. Birim tarafından üretilen dijital/matbuu yayınlar(süreli yayın/kitap/broşür), belgesel/film, seminerler, sempozyumlar, konferanslar, çalıştaylar, sergi, farklı yaş gruplarındaki öğrencilere kültürel miras bilinci gibi alanlarda etkin olarak yer alır
 5. Web sitesi ve sosyal ağları yönetir,
 6. Ulusal/Uluslararası tanıtım günlerine, fuarlara, panellere katılım sağlar
 7. Ulusal/Uluslararası düzeyde sempozyumlar, bilimsel çalışmalar, kültürel etkinlikler yapar ve bu alanda yapılan çalışmaları destekler
 8. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversite, stk ve derneklerle bilgi akışı sağlar,
 9. Birimin kurumsal iletişimini yönetir
 10. Birimin arşiv çalışmalarına destek sağlar, görsel arşivi yönetir
 11. Birim içerisinde üretilen içeriklerle ilgili görsel ve yazınsal editoryal destek sağlar
 12. Eyüpsultan Belediyesi Basın, Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğüyle ortak çalışmalar yürütür