OKUMA ATÖLYESİ


Hedef Kitle:   İstanbul geneli

EĞİTMEN 

ZEKİ BULDUK

EĞİTİM METERYALİ

Belirlenen kitaplar alınıp öğrencilere dağıtılacaktır.

MÜFREDAT:

Programda Okunacak Eserler:

 • Ali Cenkleri

Edebiyatımızda Cenkname geleneği, hikayeyi besleyen unsurlar, şifahi kültür, kültür ve inanç, bilgi ve efsane arasındaki ilişkiler çözümlenirken, metinden örnek okumalar ve diğer disiplinlerle cenkname ilişkisi ele alınacaktır. Halk edebiyatında şifahi eserlerin önemi ve bilginin meselleştirilmesi üzerinden metin ele alınacaktır. Eser iki haftalık, 4 ders saatinde tahlil edilecektir.

 • Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kült eseri kurumsal eleştiri, edebi zevk, edebiyatımızdaki yeri, tip tahlilleri, döneme etkisi, diğer yazarlar üzerindeki etkisi de gözetilerek tahlil edilecektir.

Yazarın diğer eserleri ile karşılaştırması da yapılırken hiciv ve sembolizm konuları da incelenecektir. Eser iki haftalık, 4 ders saatinde tahlil edilecektir.

 • Fahrenhait 451

Ray Bradbury’nin zamanları aşan eseri, kitabın tarihi, kitap yakmanın evrensel ortaklığı, kitabın dönüştürücülüğü, bilim-kurgu ve edebiyat, olasılıklar, yasakçılık ve tek tip kültürün üretimi eleştirileri üzerinden yorumlanacaktır. Esere destek olarak kitabın tarihini ve kütüphanelerin yok edilişini konu alan eserler de metin okumalarında kullanılacaktır. Eser iki haftalık, 4 ders saatinde incelenecektir.

 • Adem’den Önce

JackLondon’un çarpıcı eseri Adem’den Önce, bilimsel ve dini metinlere bakış, insanın ruhsal özellikleri, sevgi, mücadele, Lamarck kanunları, Nietzche’nin etkisi, komünal yaşam ve ailenin doğuşu konuları etrafında tartışma zemininde, lirik bir romanın değişmezlere olan etkisi etrafında tahlil edilecektir. Bunun yanında JakcLondon’ın yazarlığı ve dönemin Amerikan edebiyatı hakkında bilgiler verilecektir. Bir haftalık, iki ders saatinde tahlil edilecektir.

 • Amak-ı Hayal

Geç dönem Osmanlı edebiyatında geleneksel anlatı türü hikaye ile modern romanın ilişkisi, tasavvuf ve reel hayat, kişisel tekamül, hakikatin aranması, insanın bitimsiz anlam arayışı, varlık ve yokluk, hayatın beyhude mi yoksa manalı mı olduğu üzerine tartışma zemininde, zengin içerikli eserin incelenmesi. Eserin neden dönemleri aşan bir etkiye sahip olduğu, diğer tasavvufi metinlerle ilişkisi ve anlatı geleneğinde mesnevilerle bağlantısı. Ki, derinlemesine bir okuma yapılacak olan Amak-ı Hayal’in  “İslami ve insani edebiyata” katkısı ele alınacak. Eser, 2 haftalık sürede 4 ders saatinde incelenecektir.

 • Gürcü Hatun

Türk kültüründe yabancıların yeri, Mevlana ve “ötekilerin” ilişkisi, Türk kültürünün remiz şahsiyetlerinin yabancılar nazarıyla ele alınışı, yakın kültürlerin Türk kültürüne bakışı, coğrafyanın edebiyata etkileri, küçük toplumların edebi metinlerle ulusal bilinçlerini şekillendirirken ayakta kalmaları, aşk edebiyatında “öteki”. Eser, 2 ders saatinde tahlil edilecektir.

 • Babamı Tanrı Zannettim

Modern Amerikan edebiyatında haklı bir yere sahip olan Auster’in, radyoya gönderilen hikayeleri onarmasıyla ortaya çıkan eser, atölye çalışmamızda başat bir yere sahiptir. Bir eserin inşasını, yaşayan bir ustanın kaleminden izlemek, onun çizdiği yolu tahlil etmek yanında, neden bazı öykülerin daha dikkat çekici olduğunu yazarın yön göstermesiyle okuyucuya intikal ettirmek. Eser 6 ders saatinde tahlil edilecek ve yazma teknikleri hakkında bilgiler verilecektir.

 • Gül Ayinleri

Türk edebiyatında gül sembolü, edebiyatımızda kadın, erkek yazıcının kadını anlatım tekniği, hayata bakış, önceden öğrenilen yazıya etkisi; örf, adet, kanun ve önyargıların edebiyatı ve insanı nasıl şekillendirdiği yanında tiplerin tahlili. Emir Kalkan’ın cesur ve naif eseri 4 ders saatinde okunup tahlil edilecektir.

 • Karamazov Kardeşler

Dünya romanın ve karakter analizin üstadı Dostoyevski’nin dünya romanları içerisinde ilk on eser arasında kabul edilen romanı Karamazov Kardeşler üzerinden romanın insanı şekillendiren bir eser olup olamayacağı, Dostoyevski’nin yazarlığı, tip tahlilleri, Rus kimliği, Dostoyevski miladı… Psikolojik romanın doğuşu, Türk edebiyatındaki karşılığı oylumlu bir çalışmayla ele alınacaktır. Eser 6 ders saatinde tahlil edilmeye çalışılacaktır.

 • Bu Ülke

Edebiyat ve düşüncenin birliği; Türkiye fikri, aydın-entelektüel- münevver, Türkiye’de bitmeyen tartışmaların okuyucuyu geriletmesi, millet inşası, insan inşası, edebiyat ve dergicilik, okuma kültürü, Cemil Meriç’in hayatı ve eserleri Bu Ülke üzerinden ele alınacaktır. Eser 4 ders saatinde tahlil edilecektir.

 • Kale

Saint Exupery’nin zamanları aşan hem doğu hem de batı formunu yakaladığı ve mahiyeti itibariyle hikmet arayışındaki eseri belki de bir okuma programının tamamını alacakken daha kısa bir sürede ele alınacak. Ancak, Binbir Gece Masallarından Homeros’a kadar uzanan bir yolculuğa çıkacağız. Eser ve acı arasındaki temel üzerinden tahlile başlanacaktır. Eser ve arayışın edebiyata katkısı…Eser 6 ders saatinde tahlil edilmeye çalışılacaktır.

 • Bir Bilim Adamının Romanı

Oğuz Atay’ın hocası Mustafa İnan’ı konu alan romanı üzerinden Cumhuriyet döneminde yazdırılan ödev romanlara alternatif eser olarak ele alınacaktır. Bunun yanında okuma süreci, ilerleme, kendini inşa süreci roman kahramanı üzerinden ele alınırken Oğuz atay’ın mirası, yazarlığı, dili ele alınacaktır. Eser 2 ders saatinde tahlil edilecektir.

 • Virgilliusun Ölümü

Modern klasikler içerisindeki eserin postmodernizm ve modernizme yenilmeden tüm zamanlara hitap eden bir eser olması, Virgil’in mirasını hakkıyla anlatması, Dünya savaşlarının merkezindeki bir milletin ferdi olan yazarın derinlikli anlatımı ve hakikatin çıldırtan arayışında aklını yitirmeden somut olanı, varlığı anlatırken, bir kahramanın onsekiz saatini su gibi anlatması ve kavramları verirken dahi insanı şaşkınlıklara sürüklemesi, okuyucunun eser içerisinde bir göz gibi kaybolması. Virgil ve Broch, dehanın ve hayatın o şaşırtan cihetini yüzümüze çarpması. Edebiyatın en çarpıcı eserlerinden birini tahlil etmeye çalışacağız. Eser 6 ders saatinde tahlil edilmeye çalışılacaktır.

 • Allahın Fukarası

Kazancakis, mistisizm, Hrıstiyanlık ve İslamiyet, arayış, direnç, sabır, bir azizin doğuşu, dünyayı ve hayatı anlama çabası, bir tarikatın doğuşu, haçlı seferleri, inancın inşa süreci… Kazancakis’in tabiriyle, kan izini takip eden insanın öyküsüne bir nazar kılınacak. Bergson, Budha, Hz. İsa ve Zorba hakkında yazarın hayatı baz alınarak bilgi verilecektir. Eser 4 ders saatinde tahlil edilecektir.

 • Dünya Bir Gelindir

Mehmet Sabri Genç’in hem felsefi hem de geleneksel okumaları ışığında doğan esere, hadis i şerif ışığında yorumlar getirilecektir. Dünyanın gelin hali, leş hali… Hz Ali Cenkleriyle başlayan okuma sürecimize yine bir halk edebiyatı anlatı türü olan hikayat ile son verilirken, şifahi edebiyatın sadece edebi zevkleri besleyen bir gelenek olmadığı belirtilecektir. Eser 2 ders saatinde tahlil edilecektir.


KAZANIMLAR

Eyüpsultan Belediyesi tarafından temin edilen roman okuyuculara teslim edildi.  Tanışma ve atölye katılımcılarının kendilerini ifade etmeleri ve atölyeden beklentileri ifade edildikten sonra tahlil bölümü başladı.

Genel olarak roman ve romanın doğuşu, Batı Edebiyatında romanın temelleri tarihsel olarak okutman tarafından anlatıldı.

Okuyucuların dikkatini çeken cümleler ders esnasında okundu.

     ZEKİ BULDUK KİMDİR:

1973 yılında Kırşehir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türkoloji bölümünü bitirdi. Mezuniyetinin ardından bir süre Türkçe öğretmenliği yaptı. Kitap tanıtım ve eleştiri yazılarıyla yazı dünyasına adım atan Bulduk, Marmara FM ve Seyr FM’de çeşitli programlar hazırladı. Evli ve üç çocuk babası. Yazdıkça, okudukça ve sustukça kendini tamir ve terbiye ettiğine inananlardan.

Eserleri:

Roman:

 • Kayıplar/Kosova,
 • Bağdat Düşerken,
 • Ayaküstü Sevişmeler,
 • Boğazın Sularına Atılan Kitap

Öykü:

 • Göçtü Kervan kaldık Dağlar Başında,
 • Bozkırın Atları Yaman Ölür, Züleyha Otobiyografik

Hikâye:

 • Müstesna Deliler Albümü Araştırma

İnceleme:

 • Kosova Sokak Savaşları ve Doğu Türkistan,
 • Kuşatma

Deneme:

 • Sevgili Mayakovsky/Tahran Mektupları