EYSAM ARŞİV
Eyüp Arşivi;

Eyüpsultan Belediyesi başta olmak üzere çeşitli yerlerden temin edilmiş ve daha çok şehircilik ve mimari yapıları içeren çalışmalar hakkında üretilen belgelerin araştırmacı hizmetine göre tasniflenerek kullanıma açılması şeklidir. Bunlar; Harita arşivi, Proje arşivi, Plan arşivi, Kurul Kararı Arşivi Fotoğraf arşivi ve Tescil listesi gibi materyalleri içermektedir.


Eyüpsultan Araştırma Merkezi; Eyüpsultan ile ilgili şehircilik, mimari, sosyo-kültürel ve ekonomik hayat, tarih gibi alanlarda muhtelif belgelerin bir arada kategorize edilerek arşivlenmesi ile oluşturulmuştur.

Harita, plan, proje, fotoğraf, kurul kararı gibi belgeler ile özel koleksiyon arşivleri ve çeşitli araştırma merkezlerinde yapılan Eyüpsultan ile ilgili yapılan katalog taramalarının harmanlandığı materyalleri içermektedir.

 

1309 adet şahıs arşiv ile temin edilmiş harita arşivi,

3557 adet Etüd Proje müdürlüğünden proje arşivi ve 263 adet plan arşivi,

35 bin adet İBB Kudeb arşivinden kurul kararı arşivi,

10 adet Devlet arşivlerinden Osmanlıca belge arşivi

179 adet araştırmacı yazar Mehmet Nermi Haskan’ın şahıs arşivi

958 adet Eyüpsultan ile ilgili çıkmış yayınların bibliyografyası ve 472 adet tescil listesi

Toplam da ortalama 60 bin adet EYSAM arşivinde muhtelif içerikli belge bulunmaktadır.


KULLANICI HİZMETİ

Merkezimiz 2017 yılından beri aktif şekilde araştırmacı, akademisyen ve bağımsız araştırmacılara hizmet vermektedir.

328 adet üyesine bu güne kadar 30 binden fazla belge temin edilmiştir.

Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlara gerekli hallerde ilgili raporlar düzenlenip, muhtelif projelere kaynakça oluşturularak destek verilmiştir.