HAKKIMIZDA

Eyüpsultan Araştırma Merkezi

EYSAM HAKKINDA

Eyüpsultan’ın tarihi, zengin kültür birikimi, sanatı, ekonomisi, kentleşme olgusu üzerine araştırma/inceleme yaptırmak, yörede yetişen bilim/sanat adamlarını özendirmek, kent içinde konulması muhtemel sanat eserleriyle ilgili düzenleyici çalışmalarda bulunmak, yerel kültürün korunmasına, yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak ve böylece yerel imkânlarla evrensel kültüre hizmet etmek Eysam’ın kuruluş amacını oluşturmaktadır. 

Bu bağlamda Eysam’da çeşitli hizmetler yerine getirilmektedir.

  1. a) Tarihi verileri ortaya çıkarmak ve tarihi verilere ait her türlü belge ve bilginin tespiti, temini ve değerlendirilmesi, 
  2. b) Milli ve Milletlerarası düzeyde ilmi araştırmalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kongre, konferans ve sempozyum gibi geniş katılımlı ilmi etkinlikler düzenlemek,
  3. c) Merkez bünyesinde dijital bir ihtisas kütüphanesi, dijital görsel arşiv merkezi oluşturulması, bu arşiv ve kütüphaneye özel ve kamu kuruluşları ile şahıslarda bulunan yazma ve matbu eserlerin bağış, satın alma veya kopyalama suretiyle akışının sağlanması,

ç) En eski tarihi devirlerden günümüze kadar uzanan süreçte şehir tarihi, sanatı, kültürü ve sosyo-ekonomik ekonomik konularda araştırma yapmak,

  1. d) Üniversitelerimizde yapılan ve yapılacak olan tezler (lisans-lisans üstü) ve diğer ilmi araştırmalardan Merkezin amacına uygun olanlarının yayınlanması ve bu maksatla diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması,
  2. e) Merkezin ve Danışma Kurulu’nun tarihi ve güncel konularda önereceği araştırma alışmalarını yapanlara maddi ve bilimsel her türlü desteğin verilmesi,
  3. f) Bu çalışmalar sırasında, yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan ilmi kuruluşlarla iş birliğinin geliştirilmesi ve tetkik gezileri yapmak,
  4. g) Tarihi ve güncel konularda bilgilendirici sergiler düzenlemek,

ğ) Tarih, inanç, kültür ve medeniyet konularında birikimleri kalıcı hale getirmek maksadıyla müze çalışmaları yapmak ve müze kuruluşlarını gerçekleştirmek gibi çalışmalar Eysam’ın öncelikli hedefi ve iş planlarının mihenk noktasıdır.

Kısa ve uzun süreli planlar Merkezin ihtisas kütüphane merkezi olma niteliğini güçlendirici dökümanların artırımını sağlamak ve ilçeye özgü çalışmaların derinleşmesinde etkin rol oynayarak müktesebatı ve çalışmaları teşvik etmektir. 

Merkezin temel olarak üç konusu vardır: 

  1. Arşiv (Kent Arşivi)
  2. Kütüphane Hizmetleri (Araştırmacılara destekler)
  3. Araştırma Merkezi hüviyeti

Merkez sürekli kendini geliştirmek, bilgi ve belgeleri araştırmacılarla paylaşmak, Eyüpsultan özelinde topluma yararlı ve tarihi müktesebata uygun yenilenmeyi gerçekleştirmek hedef ve planlarına sahiptir. Bu doğrultuda Eyüpsultan sohbetleri, eğitim ve bilgilendirme toplantıları, sempozyum ve çalıştaylar düzenler; ilçeye yönelik derin bilginin ve resmin çıkartılmasını sağlayacak araştırma ve raporlama çalışmalarında bulunur, ilgili kaynakları dijital ve matbu olarak merkeze kazandırır ve çağın en büyük değeri olan bilgiyi paylaşır.