Eyüpsultan Araştırma Merkezi

KÜTÜPHANE

Eyüpsultan Araştırma Merkezi Eyüpsultan başta olmak üzere, İstanbul ve Türkiye’yi kapsayan şehircilik, tarih, sanat, tasavvuf, musiki, edebiyat gibi konularda araştırmacılara kaynaklık edecek bir ihtisas kütüphanesidir.


EYSAM kitaplığı; Kara Süleyman Tekkesi, Müzisyenler Kahvesi ve Sertarikzade tekkesi gibi muhtelif mekanlar da bulunan kitapların EYSAM binasında bir araya getirilmesi oluşturulmuştur.

Kolilerin açılması sırasında su baskınına uğrayarak tahrip edilmiş yayınlar ayrıştırılmış ve koleksiyona uygun olmayan kitaplar kolilenerek Göktürk Kültür Merkezi kitaplığına gönderilmiştir.

2019-2020 yılları arasında yapılan sayım ile eksik listesi çıkartılmıştır.

Depolarda ki kitaplar da ayıklama işlemi yapılarak koleksiyona uygun olmayan yayınlar ve mükerrer kitaplar listesi oluşturulmuştur.

Bağış yolu ile gelen yayınlar da yine yayın içeriklerine göre koleksiyona dahil edilmiş ve ya belediyemizin diğer kütüphanelerine gönderilmiştir.

Ciltleme için depoda bekleyen 2000 adet süreli yayın ve kitap türünde yayın bulunmaktadır.

EYSAM kitaplığında şu an ortalama 10.000 adet basılı yayın, 5602 adet dijital yayın ve 358 adet Eyüpsultan ile ilgili tezler bulunmaktadır.