ŞEHİR YÖNETİMİ ATÖLYESİ

ŞEHİR YÖNETİMİ ATÖLYESİ

Doç. Dr. Burak Hamza Eryiğit yönetiminde faaliyetlerini sürdüren Şehir Yönetimi Atölyesi’nde şehrin yönetimine yönelik yaklaşımlar interdisipliner bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Şehir Yönetimi Atölyesi’nin dersleri Cumartesi günleri 11:00-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Doç. Dr. Burak Hamza Eryiğit

2001 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Doç. Dr. Burak Hamza Eryiğit 2002 yılında başladığı Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı’ndaki yüksek lisans eğitimini ”Yerel yönetimlerde özelleştirme ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi örneği” konulu tez ile başarıyla tamamlamıştır. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda başladığı doktora programını ”Belediyelerde stratejik planlama sürecinde dikey ve yatay entegrasyon: İstanbul örneği” konulu tezi ile 2012 yılında başarı ile tamamlayan Eryiğit doktora derecesini almıştır. Doç. Dr. Burak Hamza Eryiğit Halen Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü’nde öğretim üyeliğine devam etmektedir.

Atölye Müfredatı:

 • Hafta : Şehrin Tanımı ve Gelişimi
 • Hafta : Dünyada Şehirlerin Geldiği Nokta
 • Küreselleşme Bölgeselleşme Yerelleşme
 • Hafta : Dünyada Şehirlerin Geldiği Nokta
 • Yerelleşme ile Küreselleşme Arasındaki İlişki
 • Küreselleşmenin Taşıyıcısı Şehirler ve Arasındaki Rekabet
 • Hafta : Dünyada Şehirlerin Geldiği Nokta
 • Küresel Şehir Endeksleri
 • Küresel Şehir Endesklerinde Türkiye’nin Durumu
 • Hafta : Dünyada Özerk Yerel Yönetim Sürecinin Gelişimi
 • Hafta : Doğu ve Batı Toplumlarında Şehirlerin Gelişimi-Benzerlikler ve Farklılıklar
 • Hafta : Kent Felsefesi Üzerine: Antik Yunan ve Ortaçağ Kentleri
 • Hafta : Farabi’nin Gözlüğünden Şehir Olgusu ve İbn-i Haldun’un Gözlüğünden Şehir Olgusu
 • Hafta : Aydınlanma Dönemi ve Sonrası Şehre Yönelik Yaklaşımlar
 • Hafta : Osmanlı Devleti’nde Klasik Dönem Yerel Yönetim Hizmetleri
 • Hafta : Osmanlı Devleti’nde Modernleşme Sürecinde Yerel Yönetimlerin Gelişimi
 • Hafta : Osmanlı Devleti’nin Bıraktığı Miras ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kuruluş Süreci Yerel Yönetim Hizmetleri
 • Hafta : 1950-1980 Döneminde Şehirlerin Yaşadığı Değişim ve Şehir Yönetimi
 • Hafta : 1980 2014 Dönemi Neo Liberal Politikalar Ekseninde Gelişen Post Modern Yerel Yönetim Anlayışı ve Türkiye’de Şehir Yönetimi
 • Hafta : Türkiye’de Yerel Yönetim Otoriteleri: İl Özel İdareleri ve Köyler
 • Hafta : Türkiye’de Yerel Yönetim Otoriteleri: Belediyeler
 • Hafta : Türkiye’de Şehir Yönetimine İlişkin 2000 Sonrası Yapılan Reformlar
 • Hafta : Türkiye’nin Belediyecilik Sisteminde Benimsenmiş Hükümet Rejimi ve Organlar Arası İlişkiler
 • Hafta : Çağdaş Şehir Kuramları Ekseninde Kent ve Kentli Hakkı ve Türkiye
 • Hafta : Post Modern Kent Kuramı ile Sürdürülebilir Kent Olgusu ve Sürdürülebilir Çevreye İlişkin Gelişmeler
 • Hafta : Akıllı Şehirler ve Türkiye
 • Hafta : Şehir İdaresinde Modern Yönetim Araçları, Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme
 • Hafta : Metropoliten Alan Yönetimine İlişkin Kuramlar ve Modeller
 • Hafta : Türkiye’de Metropoliten Alan Yönetimine İlişkin Mevzuatın Dönüşümü ve Büyükşehir Belediyeleri
 • Hafta : Türkiye’de Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir İlçe Belediyeleri Arasında Görev Yetki Kaynak Dağılımı
 • Hafta : 2011 Yılından İtibaren Güçlenmeye Başlayan Post Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve Whole of Government Yaklaşımı
 • Hafta : Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Türkiye’de Merkez Yerel İkileminde Görev Yetki Kaynak Dağılımının Değerlendirilmesi
 • Hafta : Türkiye’de Yerel Yönetim Kurgusunun Bürokrasi Siyaset İlişkisi
 • Hafta : Türkiye’nin Küresel Güçler ile Rekabetinde Şehir Yönetimine İlişkin Siyasi, Hukuki, Mali ve Teknolojik Düzlemde Alması Gereken Tedbirler
 • Hafta : YILIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ