Eyüp hakkında çalışma yapacak araştırmacılara yol göstermek, yapılacak çalışmanın daha verimli olmasını sağlamak maksadıyla elimizden geldiğince kitap, tez, makale vb. tüm çalışmaların bibliyografyasını hazırlayarak araştırmacıların kullanımına sunmaktayız.